Biuro Rachunkowe Marcin Kowalewski

osiedle Centrum 1 (budynek PKO BP)

66-300 Międzyrzecz

Licencja Ministra Finansów nr 27547/2008

tel. 601 262 661

kontakt@BiuroRachunkoweMiedzyrzecz.pl

- prowadzenie ksiąg rachunkowych

- prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

- rozliczanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej

- rozliczanie podatku VAT , VAT w rolnictwie

- sporządzanie miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych deklaracji podatkowych PIT, CIT,VAT

- sporządzanie sprawozdań finansowych(bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa

- sporządzanie deklaracji INTRASTAT

- przygotowywanie sprawozdań do GUS, NBP

- wsparcie merytoryczne i pomoc podczas kontroli

©opyright @ 2013 Biuro Rachunkowe ABACUS Marcin Kowalewski. All Rights Reserved.